Súťaž prebieha:

27.3.2024 – 27.4.2024 

Podmienky súťaže:

Pri odovzdaní papiera sa preukážeš OP, vystaví sa ti vážny lístok, na ktorom bude uvedené meno a priezvisko a tel. kontakt – v prípade výhry ťa budeme kontaktovať telefonicky, vážny lístok si uchovaj pre prípadnú kontrolu.

 

Súťaže sa môžu zúčastniť výlučne fyzické osoby – občania.

 

Zlosovanie bude prebiehať formou videozáznamu, zo všetkých súťažiacich sa vyberie 1 výherca.

 

Okrem poukážky na nákup v LIDL v hodnote 100 Eur dostaneš aj hygienické potreby vo forme toaletného papiera, hygienických vreckoviek alebo kuchynských utierok na základe množstva papiera.

 

Tak neváhaj, trieď odpad, má to význam, lebo chrániť prírodu je našim umením 😊

 

Tím Brantner Gemer