⚪ OSN vyhlásila 6. apríl za Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier. Je to deň oslavy športu a podpory jeho sily v snahe o sociálne zmeny vo všetkých kútoch sveta.

🟡 Šport nemôže vyriešiť všetky svetové problémy, avšak môže významne prispieť k riešeniu niektorých závažných problémov v modernej spoločnosti.

🟠 Šport môže predstavovať dôležitú súčasť života každého človeka bez rozdielu veku, národnosti či pohlavia. Pomáha budovať sebaúctu a iné dôležité životné zručnosti a hodnoty aj u detí a mládeže. Mal by byť dostupný pre každého. Preto je dôležité propagovať kvalitnú telesnú výchovu pre všetky deti a mládež. Vzhľadom na rastúcu obezitu u detí a mládeže šport nadobúda v tejto cieľovej skupine ešte väčší význam.

🔴 Šport pomáha nielen v boji proti obezite, ale aj v boji s chronickým ochoreniami, a vo všeobecnosti vštepuje ľuďom zdravé návyky. Dokáže zjednocovať ľudí, propagovať kultúru mieru, budovať dôveru a môže aj pomáhať budovať mosty medzi skupinami, ktoré sú v konflikte.

🟢 Preto sa ani my v BRANTNER GEMER športu nevyhýbame a snažíme sa udržiavať v dobrej kondícii!

                                                 ☝️Pretože v zdravom tele je zdravý duch!