Správa o činnosti

III. Q 2022

Správa o činnosti - III. Q 2022 Údaje týkajúce sa obchodného tajomstva sú zatmavené. Hmotnosť vyzbieraných odpadov 3.Q 2022PDF, 263.00 kB   Hmotnosť dotriedených odpadov 3.Q 2022PDF, 265.00 kB   Celkové náklady na zber odpadov 3.Q 2022PDF, 261.00 kB  ...

II. Q 2022

Správa o činnosti - II. Q 2022 Údaje týkajúce sa obchodného tajomstva sú zatmavené. Hmotnosť vyzbieraných odpadov 2.Q 2022PDF, 186.00 kB   Hmotnosť dotriedených odpadov 2.Q 2022PDF, 188.00 kB   Celkové náklady na zber odpadov 2.Q 2022PDF, 448.00 kB  ...