Medzi nami žijú aj výnimoční ľudia, ktorí vidia svet inou optikou a práve preto sme si aj my vo firme Brantner Gemer obliekli 2. apríla modré tričká, aby sme tak podporili ľudí s autizmom.

 • Autizmus, z gréckeho slova autos – ja alebo sám, je závažná vývinová porucha, ktorá zasahuje celú osobnosť. Prejavuje sa v troch základných oblastiach – v narušení sociálnych vzťahov, v narušení schopnosti komunikácie a opakujúcim sa správaním a záujmami.
 • Najčastejšie je diagnostikovaný už v detskom veku, kedy má dieťa problémy s vývojom a rozvojom reči , nevie reagovať na nové informácie a podnety, nevie si vytvárať vo svojom okolí nových kamarátov a jeho správanie je veľmi stereotypné.

Je však dôležité, aby si spoločnosť uvedomila, že autistické osoby netrpia autizmom, ale podmienkami, ktoré im nastavila spoločnosť. V správnom prostredí dokážu výborne fungovať.

Práve preto si zapamätajme týchto 10 vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom chcelo, aby sme vedeli:

 1. predovšetkým som dieťa
 2. moje zmyslové vnímanie je narušené
 3. nezabudnite rozlišovať medzi nechcem a nemôžem
 4. myslím konkrétne, to znamená, že reč chápem doslovne
 5. majte prosím trpezlivosť s mojou obmedzenou slovnou zásobou
 6. pretože reč je pre mňa ťažká, som veľmi vizuálne orientované
 7. zamerajte sa viac na to, čo dokážem, než na to, čo nezvládnem a budujte na tom
 8. pomôžte mi prosím so sociálnou interakciou
 9. snažte sa identifikovať, čo spúšťa moje skratové správanie
 10. milujte ma bezvýhradne

Ľudia s autizmom potrebujú prístup k zdrojom, ktoré by im pomohli zvládať stres a každodenné situácie, aby sa naučili svetom lepšie pohybovať a necítili sa v spoločnosti stratení.

Často žijú úplne plnohodnotný život a práve preto „nevyautujme autistu“ a spoločne vytvorme prostredie, kde sa budú cítiť akceptovaní a podporovaní vo svojom osobnom rozvoji a prejave svojich schopností.