II. Q 2022

Správa o činnosti – II. Q 2022 Údaje týkajúce sa obchodného tajomstva sú zatmavené. Hmotnosť vyzbieraných odpadov 2.Q 2022PDF, 186.00 kB   Hmotnosť dotriedených odpadov 2.Q 2022PDF, 188.00 kB   Celkové náklady na zber odpadov 2.Q 2022PDF, 448.00 kB...
Odpoveď pre Anonym

Odpoveď pre Anonym

Vážený anonym! V prvom rade ďakujeme za Tvoj list a keďže si sa nepodpísal, tak veríme, že sa naša odpoveď k Tebe dostane a zároveň táto odpoveď poslúži aj iným našim čitateľom pochopiť problematiku platieb za smeti, keďže táto téma nie je vôbec...
Viete čo je to TAP?

Viete čo je to TAP?

Viete čo je to TAP a z čoho sa získava? TAP (tuhé alternatívne palivo) sa využíva hlavne v cementárenskom priemysle, jeho energia sa využíva pri udržiavaní stabilnej teploty až do výšky 1600°C, kde palivo nahrádza hnedé uhlie, petrolkoks, resp. zemný plyn. Je to veľmi...