Viete čo je to TAP?

Viete čo je to TAP?

Viete čo je to TAP a z čoho sa získava? TAP (tuhé alternatívne palivo) sa využíva hlavne v cementárenskom priemysle, jeho energia sa využíva pri udržiavaní stabilnej teploty až do výšky 1600°C, kde palivo nahrádza hnedé uhlie, petrolkoks, resp. zemný plyn. Je to veľmi...