Politika kvality

Našim prvoradým cieľom je realizácia všetkých požiadaviek našich zodpovedných klientov tak, aby spĺňali ich predstavy o kvalite a ochrane životného prostredia. Ako rozhodujúci faktor pre úspech skupiny Brantner v podnikaní vidíme riadenie kvality i nasadenie celej spoločnosti pri ochrane našeho životného prostredia.

Vyvíjame takú podnikateľskú kultúru, ktorá nielenže odzrkadľuje pokrok v spoločnosti, vo výskume a v technike, ale spĺňa aj rastúce požiadavky našich klientov, otvára perspektívu pre našich spolupracovníkov a zaisťuje výnosovosť pre vlastníka. Svoju konkurenčnú výhodu zabezpečujeme predovšetkým spájaním kvality a ochrany životného prostredia. Túto výhodu budeme naďalej kontinuálne vylepšovať garanciou kvality našich služieb a implementovaním meniacich sa požiadaviek trhu.

Prevádzkujeme len také zariadenia a technológie, ktoré vyhovujú zásade najlepšej dostupnej techniky, zohľadňujúc pritom jej ekonomickú dostupnosť a opodstatnenosť.