Certifikát systému manažérstva kvality

Certifikát systému manažérstva ISO 9001:2016 a enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2016

 

V roku 2005 boli medzinárodnou nezávislou certifikačnou spoločnosťou TÜV udelené spoločnosti Brantner Slovakia s.r.o. certifikáty ISO 9001:2000 a ISO 14001:1996, ktoré sú zárukou profesionality a pozitívnym signálom kvality pre našich zákazníkov. Skupina Brantner chce neustále zlepšovať kvalitu ponúkaných služieb, pri zabezpečení minimalizácie strát zapríčinených nedostatkami riadenia kvality a enviromentálneho manažérstva, čo dokazuje udelením certifikátov systému manažérstva ISO 9001:2016 a enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2016 u všetkých našich spoločností a prevádzok na Slovensku.