Viete čo je to TAP?

Viete čo je to TAP?

Viete čo je to TAP a z čoho sa získava? TAP (tuhé alternatívne palivo) sa využíva hlavne v cementárenskom priemysle, jeho energia sa využíva pri udržiavaní stabilnej teploty až do výšky 1600°C, kde palivo nahrádza hnedé uhlie, petrolkoks, resp. zemný plyn. Je to veľmi...
Zúčastnili sme sa Dňa komunálnej techniky

Zúčastnili sme sa Dňa komunálnej techniky

Dňa 9. septembra sa konal v poradí už 19. ročník podujatia Deň komunálnej techniky, ktorý organizovala spoločnosť REDOX Slovakia. V prostredí hotela Šachtička pri Banskej Bystrici prilákalo toto podujatie približne 260 účastníkov z celého Slovenska. Spoločnosť REDOX,...
Zber kuchynského odpadu už aj v meste Tornaľa!

Zber kuchynského odpadu už aj v meste Tornaľa!

V mesiaci september nám pribudla nová služba – zber kuchynského odpadu – aj v meste Tornaľa. Veríme, že triedenie odpadu občanov mesta zaujme a podarí sa znížiť množstvo ukladaného odpadu na skládke odpadov. Mesto Tornaľa zakúpilo 240 l hnedé nádoby, ktoré boli...