Odpoveď pre Anonym

Odpoveď pre Anonym

Vážený anonym! V prvom rade ďakujeme za Tvoj list a keďže si sa nepodpísal, tak veríme, že sa naša odpoveď k Tebe dostane a zároveň táto odpoveď poslúži aj iným našim čitateľom pochopiť problematiku platieb za smeti, keďže táto téma nie je vôbec...
Viete čo je to TAP?

Viete čo je to TAP?

Viete čo je to TAP a z čoho sa získava? TAP (tuhé alternatívne palivo) sa využíva hlavne v cementárenskom priemysle, jeho energia sa využíva pri udržiavaní stabilnej teploty až do výšky 1600°C, kde palivo nahrádza hnedé uhlie, petrolkoks, resp. zemný plyn. Je to veľmi...
Zúčastnili sme sa Dňa komunálnej techniky

Zúčastnili sme sa Dňa komunálnej techniky

Dňa 9. septembra sa konal v poradí už 19. ročník podujatia Deň komunálnej techniky, ktorý organizovala spoločnosť REDOX Slovakia. V prostredí hotela Šachtička pri Banskej Bystrici prilákalo toto podujatie približne 260 účastníkov z celého Slovenska. Spoločnosť REDOX,...