✅ Vzdelávanie detí v oblasti odpadového hospodárstva je kľúčové pre budovanie udržateľnej budúcnosti.

Deti, ktoré sú vedené k pochopeniu významu recyklácie a správneho nakladania s odpadom, sa stávajú zodpovednými občanmi, ktorí prispievajú k ochrane životného prostredia.

Programy, ktoré zahrňujú praktické aktivity, ako je triedenie odpadu a kompostovanie, pomáhajú deťom lepšie pochopiť cyklus odpadov a jeho dopad na našu planétu.

✔ Vzdelávanie v tejto oblasti by malo byť zábavné a interaktívne, aby deti zostali motivované a zapojené.

Zapojenie detí do projektov týkajúcich sa odpadového hospodárstva nielenže podporuje ich osobný rozvoj, ale tiež pomáha vytvárať silnejšie a ekologickejšie komunity.

📗 Preto sme radi prijali pozvanie od Materskej školy Rožňavskej v Rimavskej Sobote, kde sme detičkám prezentovali správne spôsoby triedenia a hravou formou sme si ukázali, ktorý odpad kam patrí 😊

                   Pretože deti sú naša budúcnosť!