Medzinárodný deň žien pripadne každoročne na 8 marec.

MDŽ je medzinárodne rešpektovaným sviatkom, ktorý zaviedla OSN pre pripomienku štrajku newyorských krajčírok z roku 1908. Ženy vtedy usilovali o kratší pracovný čas, lepšie platy, hlasovacie právo a koniec detskej práce. Prvý oficiálny sviatok žien sa oslávil 28. februára 1909, dátum 8. marca sa ustálil až po prvej svetovej vojne a MDŽ ako taký v roku 1975.

Vyjadriť žene úctu, lásku a vďačnosť nie je nikdy zbytočné. Tento deň sa oslavuje preto, lebo silné ženy v minulosti bojovali za svoje práva a preto je dnes postavenie žien v spoločnosti také, aké je.

Aj nám kolegovia v Brantner Gemer preukázali úctu a uznanie krásnymi kvetmi.

 

Pár faktov o MDŽ:

  • začalo to v New Yorku v roku 1908
  • 40 000 žien začalo boj za rovnoprávnosť
  • Bojovali za právo žien voliť (trvalo to 107 rokov, ako posledná krajina dala právo voliť ženám Saudská Arábia v roku 2015)
  • Bojovali za 8 hodinový pracovný čas
  • Bojovali za lepšie pracovné podmienky
  • Bojovali za ženy a dcéry a začali boj, ktorý trval dlho

V súčasnosti MDŽ vyzdvihuje solidaritu žien v oblasti rovnakých šancí, spravodlivosti, mieru a rozvoja a oslavuje sa ženskosť a emancipáciu, ktorá bohužiaľ na mnohých miestach na svete nie je samozrejmosťou ani v 21. storočí.

Myslite aj na životné prostredie a kvetinku správne vyseparujte po jej odkvitnutí, lebo odkvitnutím jej prínos nekončí.