V druhej polovici mesiaca Január 2024 prišla požiadavka od zástupcov mesta Revúca, aby sme vyškolili ohľadom odpadového hospodárstva členov vznikajúcich mestských hliadok, ktoré budú pod záštitou mestskej polície dohliadať na čistotu a poriadok v  meste.

Samozrejme sme súhlasili a pustili sa do pútavej prezentácie o našej spoločnosti a pôsobeniu firmy Brantner Gemer v meste Revúca, ktoré patrí k našim dlhodobým komunálnym klientom.

Členom mestskej hliadky sme priblížili problematiku odpadov, správneho triedenia a možnostiach odovzdať bezodplatne odpad na zberný dvor občanom mesta Revúca a mestskej časti Revúčka. Po odbornej prednáške sme spoločne prešli náš zberný dvor, vysvetlili, že triedenie odpadu je veľmi dôležité, že odovzdaním odpadu do zberného dvora cesta daného odpadu nekončí, práve naopak len začína 😊, vysvetlili sme si spôsoby zhodnocovania odpadov, čo sa triedi a oddelenie zhromažďuje na zbernom dvore, kam putuje ďalej odpad a čo môže z odpadu vzniknúť správnym nakladaním a recykláciou.

Počasie nám trochu neprialo, ale to nás neodradilo prežiť tento deň s dobrou náladou, vtipnými príhodami a  postrehmi, ktoré prispeli k dôležitým rozhovorom a pevne veríme, že si členovia mestských hliadok zobrali cenné rady, usmernenia a odporúčania k srdcu a budú ich šíriť aj v uliciach mesta Revúca.