Pri upratovacích prácach na zberovom dvore v Revúcej bol nájdený delostrelecký granát z druhej svetovej vojny.

Aj v tomto regióne sú ešte stále prípady, kedy sa takéto vysoko nebezpečné a životu ohrozujúce predmety v podobe starej vojenskej munície nájdu.

O nájdenej munícii bola ihneď upovedomená polícia, ktorá strážila nálezisko do príchodu pyrotechnika, ktorý sa postaral o prevoz na bezpečné miesto a zneškodnenie.

 

Čo robiť ak niečo takéto nájdeme!

V prípade takéhoto nebezpečného nálezu je dôležité bezodkladne oznámiť nález polícii a nálezisko označiť. Ak sa dá je nutné pri nájdenom predmete počkať v bezpečnej vzdialenosti do príchodu polície. V žiadnom prípade sa takto nájdený predmet nesmie premiestňovať ani inak s ním manipulovať.