Dňa 1.2.2024 sme navštívili Základnú Školu Pionierov 1 v Rožňava, kde sme darovali prvákom nádoby na triedený odpad a maľovanky. Zároveň sme deťom hravou formou priblížili problematiku separácie. Detičky boli veľmi vnímavé a bolo vidieť, že otázka separácie im nie je cudzia. Nakoniec prezentácie sme sa s detičkami dohodli, keďže separovanie mali v malíčku, že v otázke triedenia odpadu môžu pomôcť aj rodičom 😊. Viac v článku – Brantneráčik – Separáčik: https://www.zspionierka.sk/news/?gtnid=6410#news-6410