Ochrana životného prostredia je aj pre spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. záväzná, a preto neustále hľadáme možnosti ako vylepšiť svoje systémy environmentálneho manažérstva ako systémy monitoringu a kontroly a jedným z nich je EMAS.

Obrázok prevzatý:

https://www.facebook.com/EMAS.sazp