V Brantneri nás veľmi teší, že sme mohli byť súčasťou spoločenského podujatia s názvom ,,Rožňavský Jarmok 2023“, kde sme od 14.9. do 16.9.2023 strávili príjemné chvíle s detičkami.

Tých najmenších až po deti ZŠ sme učili správne separovať odpad, splnili nám rôzne typy úloh ako napríklad nájsť správnu cestu odpadu do nádoby, kde patrí daný odpad, maľovali obrázok a pri tom sa vynikajúco zabávali.

Každý si odniesol z nášho stánku peknú odmenu za splnené zadanie.

Vidíme, že aj v meste Rožňava deti od útleho veku vedia správne triediť odpad. Zastavilo sa u nás mnoho detí z rôznych kútov Slovenska a dokonca aj deti z Poľska, ktoré tiež triedili odpad a zaujímali sa o tému separovania odpadov v našej krajine.

Čo nás veľmi potešilo, prvýkrát sa chcelo ,,smietiarkou“ stať dievčatko.

Zároveň by sme chceli pochváliť aj pracovníkov z miestneho komunitného centra, ktoré navštevujú prevažne deti z marginalizovaných skupín – práve tieto deti si vyberali časovo náročnejšiu úlohu a to vymaľovanie obrázka, ktoré v sebe skrývalo posolstvo ,,Chrániť našu planétu Zem aj tým, že odpadky do prírody nepatria“. Bolo úžasné sledovať najmä chlapcov s akou veľkou precíznosťou a trpezlivosťou maľovali danú kresbu – z daných obrázkov sme sa rozhodli vytvoriť u nás v Brantneri nástenku, aby sme si mohli vždy spomenúť na nezabudnuteľné chvíle, ktoré sme prežili práve v Rožňave.

                                                      ,, ….lebo deti sú naša budúcnosť“

V neposlednom rade nám dovoľte poďakovať sa vedeniu mesta Rožňava, konkrétne pánovi primátorovi Michalovi Domikovi a pracovníkom mesta zabezpečujúcim organizáciu jarmoku, za možnosť zúčastniť sa tohto vydareného podujatia.

 

Tím Brantner Gemer 😊