V priebehu mesiaca august prebehlo postupne 5 zberov kuchynského odpadu z rozmiestnených 30 ks 120 l nádob po meste. Dokopy sa v mesiaci august vyzbieralo 5,894 ton kuchynského odpadu. V priemere to vychádza takmer 40 kg na 1 nádobu, čo ukazuje veľký záujem o triedenie tohto druhu odpadu.
Príjemným prekvapením je kvalita zbieraného odpadu a disciplína obyvateľov mesta, za čo im patrí veľká vďaka a pochvala. Držíme palce pri ďalšom triedení a zlepšovaním ukazovateľa miery separácie odpadu v meste!