Deň Zeme je dôležitým dňom, ktorý nás upozorňuje na výzvy spojené s ochranou životného prostredia a preto sa dňa 22.04.2024 naša spoločnosť Branter Gemer s.r.o. rozhodla spolupodieľať s mestom Hnúšťa na jeho propagovaní prednáškou pre materské školy a základné školy v priestoroch Kultúrneho domu mesta Hnúšťa.

Témou prednášky bola ochrana životného prostredia, predchádzanie vzniku odpadu, separovanie odpadu a jeho efektívna recyklácia.

Žiaci materských a základných škôl si mohli na mieste vyskúšať separovanie odpadu a svoje znalosti tak pretaviť do praxe.

Na záver si každý z nich odniesol malý darček.