Aktuality

Odpoveď pre Anonym

Odpoveď pre Anonym

Vážený anonym!
V prvom rade ďakujeme za Tvoj list a keďže si sa nepodpísal, tak veríme, že sa naša odpoveď k Tebe dostane a zároveň táto odpoveď poslúži aj iným našim čitateľom pochopiť problematiku platieb za smeti

preèítajte si viac