Dňa 9. septembra sa konal v poradí už 19. ročník podujatia Deň komunálnej techniky, ktorý organizovala spoločnosť REDOX Slovakia. V prostredí hotela Šachtička pri Banskej Bystrici prilákalo toto podujatie približne 260 účastníkov z celého Slovenska.
Spoločnosť REDOX, s.r.o. je najväčším slovenským dodávateľom komunálnej techniky pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré nakladajú s komunálnym a separovaným odpadom.
19. ročník bol zameraný okrem prehliadok techniky najmä na dve témy, a to zber kuchynských odpadu a mechanicko-biologická úprava odpadov.
Viac sa o tomto vydarenom podujatí môžete dočítať na nasledujúcom linku: