Gemerský korzár

Gemerský korzár

Gemerský korzár   Pri príležitosti Dňa Zeme sa koná už niekoľko rokov množstvo podujatí, ktorých cieľom je upozorniť na aktuálne problémy životného prostredia. Všetko sa začalo v roku 1970. V čase, keď sa priemyselné technológie vyvíjali obrovským tempom. V čase,...
Gemerský korzár

Gemerský korzár

Gemerský korzár Separácia odpadu, ako aj spravovanie a nakladanie s komunálnym odpadom sa začína čoraz viac dotýkať aj nášho regiónu. Každý deň vyhadzujeme množstvo odpadu, z ktorého sa dá veľká časť druhotných surovín ďalej spracovať. Na Slovensku sa už dnes vo...