Gemerský korzár

Separácia odpadu, ako aj spravovanie a nakladanie s komunálnym odpadom sa začína čoraz viac dotýkať aj nášho regiónu. Každý deň vyhadzujeme množstvo odpadu, z ktorého sa dá veľká časť druhotných surovín ďalej spracovať. Na Slovensku sa už dnes vo väčšine miest a obcí separujú plasty, tetrapakové obaly, kovy, papier a sklo. Ako je na tom gemerský región?

 

iconVieme, kde končí náš odpad?

PDF, 619.55 kB