V piatok 26.4.2024 sa naša spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. zúčastnila na podujatí župných dní v meste Rožňava, ktoré organizoval Košický samosprávny kraj.

V našom stánku sme deťom, ale aj dospelým vysvetľovali a názorne hravou formou ukazovali ako správne separovať odpad.

Zastavili sa pri nás rodičia s deťmi, deti a mládež zo základných, ale aj špeciálnych základných a stredných škôl.

Boli sme potešení ako sa učitelia v školách zodpovedne venujú problematike triedenia a separovania odpadu.

Všetky deti boli veľmi šikovné a mnohokrát aj my rodičia sa môžeme od nič učiť.