Dňa 30.4.2024 sme v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave pripravili pre deti prezentáciu o triedení odpadov.

Povedali sme si prečo je ochrana prostredia dôležitá, že správnym triedením znižujeme množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach.

Vysvetlili sme si, že recykláciou šetríme suroviny a že recyklácia spotrebuje menej energie než výroba nových materiálov.

Deti sa do prezentácie pekne zapájali a nakoniec sme si povedali, že triedenie odpadu je nielen povinnosť, ale aj šanca ukázať, že nám na našej planéte záleží.

Pamätajme si, že každý malý krok k lepšiemu nakladaniu s odpadmi môže mať veľký vplyv na našu prírodu a triedenie odpadov je jednoduchý spôsob, ako deti môžu pomôcť chrániť našu planétu.