Je veľmi dôležité udržiavať a chrániť lesné ekosystémy pre budúce generácie a pre udržateľný rozvoj planéty Zem.

Mesiac apríl pripomína význam lesov, preto podporujme ich ochranu a udržateľné využívanie, pretože nemáme plán B.

 

Viete prečo sú dôležité lesy pre život na našej planéte?

Ochraňujú biodiverzitu:

Lesy poskytujú prírodné prostredie pre mnoho rôznorodých druhov rastlín a živočíchov.

Regulujú klímu:

Absorbujú oxid uhličitý z atmosféry a produkujú kyslík v procese fotosyntézy a tento cyklus pomáha stabilizovať teplotu a zmierniť klimatické zmeny.

Ochrana pôdy:

Korene stromov a iných rastlín v lesoch zabraňujú erózii pôdy tým, že ju udržiavajú na mieste. Lesy tak chránia úrodnú pôdu pred stratením a degradáciou.

Sú zásobárňou vody:

Udržiavajú vlhkosť vzduchu a pomáhajú zachytávať a udržiavať vodu v pôde. Sú miestom mýtov, legiend a tradičných spoločenstiev, ktoré súvisia s ich ochranou a udržateľným využívaním.

Kultúrny a historický význam:

Lesy nám ponúkajú miesto na oddych, rekreáciu a relax, prítomnosť v prírode má pozitívny vplyv na psychické zdravie a pocity blahobytu – zabezpečujú psychické blaho.

Ekonomický význam:

Lesy sú dôležitým zdrojom drevných surovín a iných produktov ako liečivé rastliny, potraviny a mnoho ďalších. Lesné hospodárstvo poskytuje živobytie mnohým ľuďom po celom svete.