22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať na medzinárodnej úrovni.

V rámci Svetového dňa vody Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. bude ponúkať aj tento rok pre verejnosť bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov.

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov budú realizovať v akreditovaných laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde môžu záujemcovia o túto službu 21. marca 2024 od 9.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej nádobe (0,5 l) vzorku vody z individuálnych zdrojov (studní).

Voda je základnou podmienkou existencie života na Zemi. Tvorí približne dve tretiny zemského povrchu, ale viac ako 97 percent vody predstavuje slaná voda v moriach a v oceánoch. Len 2,5 percenta zo všetkej vody na Zemi je sladkovodná, ale ani tá nie je všade dostupná alebo pitná.

Štatistiky hovoria o tom, že každý rok spotrebujeme o jedno percento vody viac ako rok predtým, pričom sa očakáva, že do roku 2050 bude trpieť smädom sedem miliárd ľudí.

Snažiť sa zachrániť vodu môžeme všetci. Znečisťovanie je totiž o každom jednom človeku, ktorý zahodí ohorok z cigariet do kanála, obal z keksíka pri jazere, alebo vyleje olej do umývadla. Pomôcť vode môžeme naozaj všetci a preto:

  • Zbierajme smeti – urobte si prechádzku do prírody a cestou vyzbierajte nejaké odpadky
  • Nekontaminujme pôdu – je dôležité si uvedomiť, že pôda od vody nie je oddelená. Fungujú ako celok a keď kontaminujete pôdu, s veľkou pravdepodobnosťou kontaminujete aj vodu ( a opačne).
  • Šetrime vodou – napríklad na polievanie záhrady používajme dažďovú vodu, pri umývaní rúk vodu zastavujme, skúsme sa osprchovať za kratší čas, možností je veľa.
  • Informujme – povedzme ostatným o možnostiach recyklovania, aby sme zabránili znečisteniu okolia

Voda predstavuje jeden z najdôležitejších prvkov na svete. Akýkoľvek spôsob,  ktorý zabráni znečisteniu vody, povedie k úžasným pozitívnym výsledkom pre budúcnosť našej planéty.

Zdravý životný štýl a vhodné správanie, ktoré vyplývajú z niekoľkých jednoduchých usmernení, môžu mať veľký vplyv na každý problém. Preto aj tým, že nebudeš plytvať vodou ani ju znečisťovať doma či v práci, znížiš akúkoľvek formu odpadu, ktorá by inak skončila v našej vzácnej vode.