Od 1.11.2022 dochádza k významnej zmene organizácie v prevádzke Zberného dvora na ulici Šafárikova 1 v Revúcej.

Dochádza tiež k zmene otváracích hodín nasledovne:

  • pondelok, utorok, štvrtok a piatok 8:00 – 16:00
  • streda 8:00 – 17:00
  • sobota 8:00 – 12:00

Fungovanie na zbernom dvore bude takéto:

Nezľaknite sa zatvorenej brány. Pred vstupom do areálu Zberného dvora si  treba pripraviť občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti a vyplniť formulár s identifikačnými údajmi, v ktorom okrem iného určíte typ dovezeného odpadu. Po vstupe do areálu zberného dvora je potrebné ísť na váhu a odvážiť dovezené odpady. Po odvážení (červené svetlo na semafore sa zmení na zelené) vysypete odpad na určené miesto. Obsluha zberného dvora Vás bude usmerňovať na miesto uloženia konkrétneho typu odpadu, ktorý je potrebné roztriediť.

Po vysypaní odpadu sa opäť odvážite.

Po odchode z váhy si vyzdvihnete kópiu vypísaného tlačiva s vyplnenými množstvami odpadov.  

Obyvatelia iných miest a obcí budú mať uloženie odpadov na Zbernom dvore v Revúcej spoplatnené aktuálnym sadzobníkom spoločnosti Brantner Gemer, s. r. o. .

Veríme, že zavedený systém zefektívni prevádzku zberného dvora.