V mesiaci september nám pribudla nová služba – zber kuchynského odpadu – aj v meste Tornaľa. Veríme, že triedenie odpadu občanov mesta zaujme a podarí sa znížiť množstvo ukladaného odpadu na skládke odpadov.

Mesto Tornaľa zakúpilo 240 l hnedé nádoby, ktoré boli umiestnené na sídliská a 120 l hnedé nádoby do rodinných domov odkiaľ sa bude zbierať mix biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského odpadu.

Zapojme sa všetci do boja so znižovaním nezhodnoteného odpadu!

Bližšie informácie sú dostupné na nasledujúcom linku:

https://www.mestotornala.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=343104