IV. Q 2022

Správa o činnosti – IV. Q 2022 Údaje týkajúce sa obchodného tajomstva sú zatmavené. Hmotnosť vyzbieraných odpadov 4.Q 2022PDF, 271.00 kB   Hmotnosť dotriedených odpadov 4.Q 2022PDF, 270.00 kB   Celkové náklady na zber odpadov 4.Q 2022PDF, 280.00 kB...

2. polrok 2022

Správa o činnosti – 2. polrok 2022 Údaje týkajúce sa obchodného tajomstva sú zatmavené. Hmotnosť vyzbieraných odpadov 2.polrok 2022PDF, 276.00 kB   Hmotnosť dotriedených odpadov 2. polrok 2022PDF, 278.00 kB   Celkové náklady na zber odpadov 2. polrok...

III. Q 2022

Správa o činnosti – III. Q 2022 Údaje týkajúce sa obchodného tajomstva sú zatmavené. Hmotnosť vyzbieraných odpadov III.Q 2022PDF, 263.00 kB   Hmotnosť dotriedených odpadov III.Q 2022PDF, 265.00 kB   Celkové náklady na zber odpadov III.Q 2022PDF, 261.00...

II. Q 2022

Správa o činnosti – II. Q 2022 Údaje týkajúce sa obchodného tajomstva sú zatmavené. Hmotnosť vyzbieraných odpadov 2.Q 2022PDF, 186.00 kB   Hmotnosť dotriedených odpadov 2.Q 2022PDF, 188.00 kB   Celkové náklady na zber odpadov 2.Q 2022PDF, 448.00 kB...