Prečo separovať

Prečo separovať

Prečo separovať Vedeli ste, že?   Separovaním dokážete znížiť množstvoodpadov uložených na skládkach až o 31 % Z oceľových plechovieksa môžu vyrobiť kľúče Z nápojových kartónovsa stávajú darčekové tašky Z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m2 kuchynských...
Ako separovať odpad

Ako separovať odpad

Ako separovať Ako separovať odpad Záleží nám na životnom prostredí. Otázka tejto témy je pre nás všetkých veľmi dôležitá. Aj malým pričinením v rámci svojich možností, dokážeme spolu veľké veci. Opätovne odporúčame a pripomíname, PRILOŽME VŠETCI RUKY K DIELU: V...
Služby občanom

Služby občanom

Služby občanom   – komunálne služby- technické služby mesta- starostlivosť o verejné osvetlenie- zneškodňovanie, recyklácie a zhodnocovanie odpadov- čistenie mesta, kanalizácií, komunikácií- kontajnerová služba- zimná údržba- správa cintorínov-...