Ocenenie Zlatý mravec 2012

Fotogaléria z akcie na ktorej bolo udelené ocenenie Zlatý mravec 2012.