Dni závadzkých tradícií

Ďakovný list obce Závadka nad Hronom za sponzorský príspevok od BRANTNERa GEMER ku Dňom závadských tradícií