Príroda okolo nás

18. mája 2011 sa konal III. ročník okresnej prírodovednej súťaže družstiev žiakov 3. – 4. ročníkov základných škôl v priestoroch Centra Voľného času v Rožňave.