Čistenie Turnianky

Dňa 29. apríla 2011 sa v spolupráci s OcÚ Jablonov nad Turňou a ZŠ Jablonov nad Turňou konalo čistenie potoka Turnianka na asi 4 km úseku od Kompresorovej stanice v Jablonove nad Turňou po Hrhovské rybníky.