Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora

icon2015
PDF, 367.88 kB

icon2016
PDF, 427.96 kB

icon2017
PDF, 1.74 MB

icon2018
PDF, 253.55 kB

icon2020
PDF, 187.60 kB

icon2023
PDF, 228.00 kB