Dezinfekcia kontajnerov

V Rožňave na jednotlivých sídliskách prebehla v dňoch 26. – 29. apríla 2011 dezinfekcia kontajnerov na odpad.