Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sme pripravili niekoľko aktivít a podujatí. Na Základnej škole v Plešivci na Gemerskej ulici sme pre žiakov pripravili besedu o odpadoch „Do kontajnerov – a čo ďalej?“, škola mala pripravené aj postery ku Dňu Zeme rozvešané na plote (fotografie nájdete vo fotogalerii). Tá istá beseda bola pripravená aj pre žiakov základných škôl v Rimavskej Sobote, s ktorými sme sa stretli v Centre voľného času Relax. V Spolupráci s Centrom voľného času sme pripravili a podporili hneď dve aktivity. Jednou z nich bolo čistenie Zádielskej tiesňavy v Národnom parku Slovenský kras, túto aktivitu pripravila Správa Národného parku Slovenský kras, firma Brantner Gemer ju podporila materiálne. Zádielsku tiesňavu pomohli vyčistiť žiaci zo Základnej šoly na Ulici Zlatej v Rožňave.

Druhou aktivitou bolo súťažné odpoludnie pre deti z materských škôl v Rožňave. Záhrada Centra voľného času v Rožňave sa zmenila na čarovný les, ktorým deti previedli mravčeky. Z mterských škôl sa na podujatí zúčastnilo 140 detí. Cieľom tejto akcie je priblížiť deťom čo je odpad, čo sa s odpadom deje po vhodení do kontajnera, čo môžu deti urobiť doma, alebo v škôlke, aby Deň Zeme mohol byť každý deň v roku. Viac fotografií z podujatí nájdete vo fotogalérii.