Čistenie Turnianky

29. apríla 2011 sme v spolupráci s OcÚ Jablonov nad Turňou organizovali čistenie potoka Turnianka. V tento deň prebiehalo hlavné čistenie potoka od Kompresorovej stanice v Jablonove nad Turňou po Hrhovské rybníky. Na akcii sa zúčastnili žiaci II. stupňa Základnej školy v Jablonove nad Turňou, ktorých prišlo 52 a 5 pedagógovia a 20 pracovníci z OcÚ. Spoločnými silami sa im na danom asi 4km úseku podarilo vyzbierať 72 vriec odpadu. Do tejto akcie sa zapojili aj obce Silická Brezová, Hrušov, Hrhov, ktoré vyčistili od odpadkov úsek Turnianky ktorý preteká v blízkosti obce a samotné obce. VIac fotografií z čistenia nájdete vo fotogalérii.