Beseda o odpadoch na ZŠ Lubeník

28: apríla 2011 sa konala beseda o odpadoch pre žiakov 5. – 6. ročníka na Základnej škole v Lubeníku. Počas besedy „Do kontajnerov – a čo ďalej?“, sa žiaci oboznámia s problematikou odpadov, so separáciou odpadov v domácnostiach a na školách, ďalším putovaním odpadu na dotrieďovaciu linku, na skládku. V rámci prezentácie sa dozvedia z použitých videí aj o výrobe, recyklácii odpadov. Táto beseda mala za účel oboznámiť žiakov o triedení odpadov, ďalším z krokov je zámer školy zaviesť triedenie odpadov na škole, s ktorým im firma Brantner Gemer pomôže, poskytnutím nádob na triedenie.