60 dní zberu použitých prenosných batérií

V spolupráci s Centrom voľného času v Revúcej organizujeme pre základné školy na území mesta Revúca v rámci jarných aktivít veľkú zberovú akciu „60 dní zberu použitých prenosných baterií“. Zber bude prebiehať od 1. apríla do 30. mája 2011 na zapojených školách.