Zasadnutie mikroregiónu Magnezit

24. mája 2011 sa v Lubeníku uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov firmy so starostami obcí mikroregiónu Magnezit. Na stretnutí sa prebrali aktuálne témy v oblasti odpadov, počas prezentácie bola priblížená aj problematika separácie odpadov.