Príroda okolo nás

V spolupráci s Centrom voľného času v Rožňave sme pripravili III. ročník okresnej súťaže družstiev žiakov 3. – 4. ročníkov základných škôl „Príroda okolo nás“, ktorý sa uskutočnil 18. mája 2011 v priestoroch Centra voľného času Rožňave. Na súťaži sa zúčastnili družstvá zo ZŠ s MŠ v Brzotíne, ZŠ s MŠ Nižná Slaná, ZŠ Rožňavské Bystré, ZŠ Ul. pionierov Rožňava, ZŠ Ul. zlatá Rožňava a ZŠ akad. J. Hronca Rožňava. Úlohou súťažiacich bolo v teoretickej časti zodpovedať otázky z troch oblastí: živočíchy, rastliny, odpad. Žiaci v rámci jednej z úloh mali za úlohu napísať príbeh, v ktorom mali použiť aj zadané slová. V praktickej časti súťažné družstvá využili aj svoje kreatívne schopnosti, ich úlohou bolo vytvoriť výrobok/ dielko z odpadového materiálu. Súťaž vyhrala ZŠ v Rožňavskom Bystrom, ktorá si odniesla aj putovnú cenu, na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ s MŠ Nižná Slaná, a na treťom mieste žiaci zo ZŠ Ul. pionierov v Rožňave.