Podpora združeniu Naša Sobota pri orgánizácii MDD 2014