Piesok pre deti

Deťom z MŠ na ulici SNP v Dobšinej naša firma sponzorsky zabezpečila a doviezla piesok do pieskoviska.