Nový systém triedenia plastov

Od začiatku roka 2013 sme spustili nový systém triedenia plastov pre domácnosti. Naša spoločnosť sa chce ešte vo väčšej miere podieľať na druhotnom využití surovín, no k tomu potrebujeme aj zodpovedný prístup pôvodcov odpadu a teda aj Vás občanov.

Do každej domácnosti (rodinných domov) sme okrem žltých vriec dodali aj vrecia oranžové, ktoré sa budú vyvážať 3 krát za rok.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste do žltých a oranžových vriec vhadzovali len ten druh odpadu, ktorý je v popise na každom vreci čiernymi písmenami!!

Odpad, ktorý v popise nie je, nevhadzujte do týchto vriec!!!

Čo patrí do žltého vreca:

  • PET fľaše od nápojov zošliapnuté (napr. od minerálok, malinoviek a pod.)
  • plastové fľaše od jedlých olejov
  • tetrapack čistý (napr. krabice od džúsov, mlieka a pod.)
  • hliníkové plechovky od nápojov, čisté

Čo patrí do oranžového vreca:

  • plastové fľaše od umývacích prostriedkov (napr. jar, pur)
  • plastové fľaše od čistiacich prostriedkov (obaly od šampónov, sprchových gélov, tekuté mydlo, aviváž)
  • fólie, šáčky, plastové tašky