Most úsmevov

25: mája 2011 sa konal v Rožňave 8. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov Domovov sociálnych služieb Most úsmevov. Fotografie z podujatia je možné si pozrieť na www. roznava.sk
Pre našu firmu je potešením, že sme mohli našou podporou prispieť k dobému priebehu festivalu.