Mobilný zber papiera v Rimavskej Sobote

Firma Brantner Gemer, s.r.o., pripravila mobilný zber papiera v Rimavskej Sobote. Zber papiera sa uskutoční po vopred naplánovaných trasách a podľa časového harmonogramu (viac informácií na letákoch). Za 3 kg starého zberového papiera je možné získať 1 kotúč toaletného papiera.

icon26. mája 2011 – Malohontská
PDF, 347.92 kB

icon30. mája 2011 – Ul. Ludvik Svobodu
PDF, 293.85 kB

icon31. mája 2011 – Ul. Pavla Dobšinského, Petra Hostinského
PDF, 184.30 kB
 
icon25. mája 2011 – sídlisko Rimava
PDF, 1.25 MB
 
icon1. júna 2011 – Ul. Družstevná, Rožňavská, Školská
JPG, 359.87 kB