Medzinárodný environmentálny deň

Dňa 13.4.2012 sa v údolí „Derenk“ uskutočnila environmetálne orientovaná akcia s cieľom vyčistiť lokalitu Jablonov nad Turňou – Hrušov – Szogliget od odpadov voľne pohodených v prírode. Čistenie, ktorého sa zúčastnilo vyše 300 detí, zástupcov obcí a iných organizácií začalo v obci Jablonov nad Turňou, pokračovalo stretnutím so zástupcami obce Szogliget a následne sa všetci zúčastnení podieľali na čistení hrušovských rybníkov. Na záver padlo vhod občerstvenie v obci Hrušov. O hladký priebeh podujatia sa postarili zástupcovia obcí Mikroregiónu Domica, pričom sponzorsky ho podporila firma Brantner Gemer.