Exkurzia na dotrieďovacie stredisko

27. mája 2011 sa zúčastnili žiaci Základnej školy na ulici zlatej v Rožňave exkurzie na dotrieďovacie stredisko v Rimavskej Sobote, kde mali možnosť si pozrieť linku na dotrieďovanie separovaného odpadu. V úvode exkurzie si žiaci vypočuli prezentáciu o odpadoch „Do kontajnerov a čo ďalej.