Deň obce Silická Brezová

Dňa 16. júla 2011 sa v obci Silická Brezová uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré finančne podporil Brantner Gemer, s.r.o.