Čistý potok bez hraníc

Dňa 10. júna sa spoločnosť Brantner Gemer sponzorsky zúčastnila Medzinárodného enviromentálneho dňa „Čistý potok bez hraníc“. Akcie sa zúčastnilo okolo 320 detí i dospelých, ktorým záleží na tom, aby žili v čistom prostredí. Brantner Gemer ako jeden zo sponzorov tejto akcie nezabudol na najmenších, a obdaroval ich peknými darčekmi a občerstvením.